Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za postavljanje elemenata na pročelje zgrade na području kulturno-povijesne cjeline

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.
(ulica/trg)

Plaćanja

Potvrde o plaćanju priložite u privicima.

Obavijest: Uplatu od 2,65 EUR izvršite na račun IBAN HR9323400091837400006 naslovljen na Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, Hrvatska sa modelom 68 pozivom na broj 5703-OIB i opisom plaćanja Upravne pristojbe.

Zahtjevu priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Idejno rješenje izrađeno sukladno uvjetima* za uređenje pročelja na području kulturno-povijesne cjeline (x2)
  2. potvrde o nepostojanju dugovanja: od Grada Rovinja-Rovigno - 052/805-225, Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj i  Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. - 052/813-230 int.109 te od Rubini d.o.o. Rovinj - 052/830-928.
  3. dokaz o uplati administrativne pristojbe u iznosu od 2,65 eura (gore navedeno)

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje svoju suglasnost Gradu Rovinj-Rovigno da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu izdavanja predmetnog Odobrenja/Rješenja o korištenju javne površine i u svrhu kontaktiranja. Podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim u odnosu na prikupljanje, obradu i pohranu njegovih osobnih podataka u svrhu navedenim ovim zahtjevom. Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

 

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.