Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za podmirenje troškova boravka djeteta u predškolskoj ustanovi

Fizičke osobe
Navesti ime i prezime djeteta/djece u predškolskoj ustanovi za koje molim GRAD ROVINJ – ROVIGNO da mi prizna pravo na podmirenje troškova boravka
Za svakog člana obitelji u posebnom redu upisati sljedeće podatke u ovom formatu: IME I PREZIME/OIB/ZANIMANJE/SRODSTVO

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

NAPOMENA:

 • Za ostvarivanje prava na 30% troškova (za drugo dijete u obitelji) subvencije cijene programa,
  zahtjevu treba priložiti dokumentaciju pod rednim brojem: 2., 8.
 • Za ostvarivanje prava na 50% troškova (za treće i svako naredno dijete u obitelji) subvencije cijene
  programa, zahtjevu treba priložiti dokumentaciju pod rednim brojem: 2., 8.
 • Za ostvarivanje prava na 50% troškova (uvjet prihoda) subvencije cijene programa, zahtjevu treba
  priložiti dokumentaciju pod rednim brojem: 1. ,2. ,3. ,4. , 6. ,7. ,8. ,9.
 • Za ostvarivanje prava na 100% subvencije cijene programa, zahtjevu treba priložiti dokumentaciju
  pod rednim brojem: 2., 5., 6., 8

Sukladno gore navedenim napomenama priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o imovini:
  a) z.k. izvadak iz Zemljišno-knjižne službe Općinskog suda u Rovinju
  b) prijepis posjedovnog lista u Katastru
 2. Potvrda o upisu u predškolsku ustanovu (za svu djecu)
 3. Uvjerenje o zaposlenju i prihodima obitelji ostvarenih u posljednja tri mjeseca, za sve zaposlene članove obitelji
 4. Uvjerenje o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, za sve nezaposlene članove obitelji
 5. Rješenje o ostvarivanju prava pri Centru za socijalnu skrb Rovinj ili Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 6. Rješenje o pravima iz Domovinskog rata
 7. Dokaz o postojanju samohrane ili jednoroditeljske obitelji
 8. Izvadak iz matice rođenih za svako dijete
 9. Potvrde o pohađanju predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole ili fakulteta(za obitelj s više djece)
 10. Podnositelj zahtjeva i svi članovi u gore navedenom popisu "Popis broja članova obitelji" obvezni su priložiti potpisanu Suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka (za svakog člana obitelji/domaćinstva  Isprintajte, potpišite i priložite suglasnost koju smo vam priložili iznad u Formularima).

 

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju - Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava na podmirenje troškove boravka djeteta u predškolskoj ustanovi.

Predajom ovog zahtjeva svi članovi obitelji u gore navedenom popisu, daju suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.

Podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka:
1. Potvrda o visini dohotka iz Ministarstva financija
2. Uvjerenje ili potvrda o prijavi prebivališta za sve članove obitelji (najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno (ne prilaže stranka)"

Dana suglasnost primjenjuje se od trenutka predaje ovog zahtjeva. Suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu suglasnost, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego šta je ona povučena. Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati sa našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće Uredbe EU 2016/679, koja detaljno propisuje način obrade osobnih podataka.

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.