Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za novčanu potporu za studente

Fizičke osobe
Trajanje upisanog studijskog programa u semestrima
Prije popunjavanja pročitati ispod stavku "Dodatna (neobavezna) dokumentacija ... točka b)", te ukoliko ovo želite popuniti onda za svakog člana obitelji u posebnom redu upisati ove podatke u ovom formatu: IME I PREZIME/OIB/ZANIMANJE/SRODSTVO

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Dodatno priložiti (ovu OBAVEZNU dokumentaciju):

 1. Potvrda visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu (iz koje je obvezno vidljivo koja je nastavna godina/semestar upisan)
 2. Potvrda o ocjenama iz prethodne dvije školske / akademske godine (obvezno naznačiti ispite po nastavnim godinama)
 3. Studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu
 4. Domovnica/elektronički zapis iz Knjige državljana
 5. Za podnositelja zahtjeva: Isprintajte, potpišite i priložite suglasnost koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)

Dodatna (neobavezna) dokumentacija (ne prilaže se ukoliko nema osnove za bodovanje):
Uz obaveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i o prihodima odnosno posebnim okolnostima. Dodatna dokumentacija nije obavezna.

a) Dodatna dokumentacija vezano za priznata postignuća:

 • Uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • Priznanje za osvojeno 1- 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • Priznanje za osvojeno 1- 3 mjesto na državnom natjecanju
 • Diploma za nastup u ekipi koja se natječe u prvoj Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • Diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili hrvatskog olimpijskog odbora
 • Diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.

b) Dodatna dokumentacija vezana za prihode – posebne okolnosti:
U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je ispuniti popis o broju članova obitelji s potpisanim suglasnostima za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka za svakog člana obitelji / domaćinstva kako bi se izvršio uvid u evidenciju o dohocima i primicima Ministarstva financija – Porezne uprave (popunjava se iznad u polju "Popis broja članova obitelji").

* Svi članovi u navedenom popisu "Popis broja članova obitelji" obvezni su priložiti potpisanu Suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka (za svakog člana obitelji/domaćinstva  Isprintajte, potpišite i priložite suglasnost koju smo vam priložili iznad u Formularima).

Dodatno je još potrebno priložiti:

 1. Za nezaposlene članove domaćinstva: potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje
  Rovinj ili elektroničku Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
  zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Potvrdu o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
 3. Za utvrđivanje statusa samohranog roditelja / jednoroditeljske obitelji: izvod iz matice
  rođenih/umrlih ili presudu o razvodu braka
 4. Za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja: izvod iz matice umrlih
 5. Za utvrđivanje posebnih okolnosti: rješenje Centra za socijalnu skrb

Dodatna dokumentacija može se tražiti zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja
podnositelja zahtjeva za novčanu potporu za studente.

 

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju - Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava na novčanu potporu za studente.

Predajom ovog zahtjeva svi članovi obitelji u gore navedenom popisu, daju suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.

Podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka MUP-a:
1. Uvjerenje o prebivalištu studenta i roditelja.

Dana suglasnost primjenjuje se od trenutka predaje ovog zahtjeva. Suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu suglasnost, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego šta je ona povučena. Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati sa našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće Uredbe EU 2016/679, koja detaljno propisuje način obrade osobnih podataka.

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.