Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za novčanu potporu za učenike srednjih škola

Fizičke osobe
Prije popunjavanja pročitati ispod stavku "Dodatna (neobavezna) dokumentacija ... točka b)", te ukoliko ovo želite popuniti onda za svakog člana obitelji u posebnom redu upisati ove podatke u ovom formatu: IME I PREZIME/OIB/ZANIMANJE/SRODSTVO

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Dodatno priložiti (ovu OBAVEZNU dokumentaciju):

 1. Potvrda škole o redovnom upisu u školsku godinu
 2. Potvrda o ocjenama (svjedodžba) iz prethodne dvije školske godine
 3. Domovnica/elektronički zapis iz Knjige državljana
 4. Uvjerenje o prebivalištu učenika
 5. Za podnositelja zahtjeva: Isprintajte, potpišite i priložite suglasnost koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)

Dodatna (neobavezna) dokumentacija (ne prilaže se ukoliko nema osnove za bodovanje):
Uz obaveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i o prihodima odnosno posebnim okolnostima. Dodatna dokumentacija nije obavezna.

a) Dodatna dokumentacija vezano za priznata postignuća:

 • Uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • Priznanje za osvojeno 1- 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • Priznanje za osvojeno 1- 3 mjesto na državnom natjecanju
 • Diploma za nastup u ekipi koja se natječe u prvoj Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • Diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili hrvatskog olimpijskog odbora
 • Diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.

b) Dodatna dokumentacija vezana za prihode – posebne okolnosti:
U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je ispuniti popis o broju članova obitelji s potpisanim suglasnostima za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka za svakog člana obitelji / domaćinstva kako bi se izvršio uvid u evidenciju o dohocima i primicima Ministarstva financija – Porezne uprave (popunjava se iznad u polju "Popis broja članova obitelji").

* Svi članovi u navedenom popisu "Popis broja članova obitelji" obvezni su priložiti potpisanu Suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka (za svakog člana obitelji/domaćinstva  Isprintajte, potpišite i priložite suglasnost koju smo vam priložili iznad u Formularima).

Dodatno je još potrebno priložiti:

 1. Za nezaposlene članove domaćinstva: potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje
  Rovinj ili elektroničku Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
  zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Potvrdu o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
 3. Za utvrđivanje statusa samohranog roditelja / jednoroditeljske obitelji: izvod iz matice
  rođenih/umrlih ili presudu o razvodu braka
 4. Za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja: izvod iz matice umrlih
 5. Za utvrđivanje posebnih okolnosti: rješenje Centra za socijalnu skrb. 

Dodatna dokumentacija može se tražiti zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja
podnositelja zahtjeva za novčanu potporu za studente.

 

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju - Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava na novčanu potporu za učenike srednjih škola.

Predajom ovog zahtjeva svi članovi obitelji u gore navedenom popisu, daju suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.

Podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka MUP-a:
1. Uvjerenje o prebivalištu učenika

Dana suglasnost primjenjuje se od trenutka predaje ovog zahtjeva. Suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu suglasnost, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego šta je ona povučena. Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati sa našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće Uredbe EU 2016/679, koja detaljno propisuje način obrade osobnih podataka.

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.