Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za novčanu potporu za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rovinja – Rovigno

Fizičke osobe
Upisani program studija
Trajanje upisanog studijskog programa u semestrima

Uz zahtjev priložiti (ovu OBAVEZNU dokumentaciju):

 1. Potvrda visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu (iz koje je obvezno vidljivo koja je nastavna godina/semestar upisan)
 2. Potvrda o ocjenama iz prethodne dvije školske / akademske godine (obvezno naznačiti ispite po nastavnim godinama)
 3. Studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu
 4. Domovnica/elektronički zapis iz Knjige državljana

Dodatna dokumentacija:

Uz obaveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o posebnim okolnostima. Dodatna dokumentacija nije obavezna.

Za utvrđivanje posebnih okolnosti potrebno je dostaviti:

 1. Korisnik prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (natjecatelj) ili obitelj natjecatelja koja ostvaruje pravo na ZMN (zajamčenu minimalnu naknadu) – dostavlja se rješenje Centra za socijalnu skrb
 2. Student bez oba roditelja (roditelji su umrli, nepoznati, lišeni roditeljskog prava) - dostavlja se izvod iz matice umrlih ili drugi važeći dokaz,
 3. Student koji nema jednog roditelja (roditelj je umro, nepoznat ili je lišen roditeljskog prava) - dostavlja se izvod iz matice umrlih, presuda o razvodu braka ili drugi važeći dokaz,
 4. Student kojem je odgovarajućom dokumentacijom utvrđeno tjelesno oštećenje (slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici, druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70%) – dostavlja se važeća medicinska dokumentaciju ili odgovarajuće rješenje.

Grad Rovinj – Rovigno može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva.

Dodatno je još potrebno priložiti:

 1. Za nezaposlene članove domaćinstva: potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje
  Rovinj ili elektroničku Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
  zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. Potvrdu o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
 3. Za utvrđivanje statusa samohranog roditelja / jednoroditeljske obitelji: izvod iz matice
  rođenih/umrlih ili presudu o razvodu braka
 4. Za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja: izvod iz matice umrlih
 5. Za utvrđivanje posebnih okolnosti: rješenje Centra za socijalnu skrb

Dodatna dokumentacija može se tražiti zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja
podnositelja zahtjeva za novčanu potporu za studente.

 

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju - Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava na novčanu potporu za studente.

Predajom ovog zahtjeva roditelj/skrbnik, daje suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.

Podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka MUP-a:
1. Uvjerenje o prebivalištu studenta i roditelja.

Dana suglasnost primjenjuje se od trenutka predaje ovog zahtjeva. Suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu suglasnost, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego šta je ona povučena. Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati sa našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće Uredbe EU 2016/679, koja detaljno propisuje način obrade osobnih podataka.

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.