Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za novčanu potporu za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rovinja – Rovigno

Fizičke osobe
Upisani program studija
Trajanje upisanog studijskog programa u semestrima

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

UZ ZAHTJEV PRILAŽEM:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

1.     Potvrda visokog učilišta o redovnom upisu u akademsku godinu (iz koje je obvezno vidljivo koja je nastavna godina/semestar upisan)

2.     Potvrda o ocjenama iz prethodne dvije školske / akademske godine (obvezno naznačiti ispite po nastavnim godinama)

3.     Suglasnost u svrhu utvrđivanja osobnih podataka podnositelja zahtjeva te minimalno jednog roditelja/skrbnika (suglasnost preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite)

4.     Vlastoručni potpis (dokument preuzmite pod stavkom "formulari" te ga skeniranog priložite)

5.     Izjava kojom podnositelj jamči točnost i istinitost podataka (izjavu preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite),

Ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka:

1.     Domovnica/elektronički zapis iz Knjige državljana

2.     Uvjerenje o prebivalištu za studenta i roditelja/skrbnika (minimalno jedan roditelj/skrbnik prilaže suglasnost za obradu osobnih podataka, suglasnost preuzmite pod stavkom "formulari" te ju skeniranu priložite)

DODATNA DOKUMENTACIJA:

Uz obaveznu dokumentaciju natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o posebnim okolnostima. Dodatna dokumentacija nije obavezna.

Za utvrđivanje posebnih okolnosti potrebno je dostaviti:

1.     Korisnik prava temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (natjecatelj) ili obitelj natjecatelja koja ostvaruje pravo na ZMN (zajamčenu minimalnu naknadu) – dostavlja se rješenje Centra za socijalnu skrb

2.     Student bez oba roditelja (roditelji su umrli, nepoznati, lišeni roditeljskog prava) – dostavlja se izvod iz matice umrlih ili drugi važeći dokaz,

3.     Student koji nema jednog roditelja (roditelj je umro, nepoznat ili je lišen roditeljskog prava) -dostavlja se izvod iz matice umrlih, presuda o razvodu braka ili drugi važeći dokaz,

4.     Student kojem je odgovarajućom dokumentacijom utvrđeno tjelesno oštećenje (slijepe i gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici, druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70%) – dostavlja se važeća medicinska dokumentaciju ili odgovarajuće rješenje.

Ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničkih baza podataka:

-                     izvod iz matice umrlih

Upravni odjel za društvene djelatnosti može tražiti dodatno pojašnjenje priložene dokumentacije zbog utvrđivanja stvarnog činjeničnog stanja podnositelja zahtjeva. Odjel ima pravo zatražiti od podnositelja zahtjeva uvid u izvornike ili ovjerene preslike.

Ukoliko je dokumentacija na drugim jezicima osim hrvatskog i talijanskog prijavitelj je dužan dostaviti prevedenu dokumentaciju na hrvatskom jeziku od strane ovlaštenog sudskog tumača odnosno prevoditelja.

Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju - Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu kontaktiranja i utvrđivanja podataka za ostvarivanje prava na novčanu potporu za studente.

Predajom ovog zahtjeva roditelj/skrbnik podnositelj zahtjeva, daje suglasnost Gradu Rovinju-Rovigno za prikupljanje i obrađivanje osobnih podataka.

Podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupnih elektroničkih baza podataka i to:

1. Uvjerenje o prebivalištu studenta i roditelja iz baza podataka MUP-a,

2. Evidencija o državljanstvu iz baze podataka osobna stanja građana Ministarstva uprave

3. izvod iz matice rođenih ili umrlih iz baze podataka osobna stanja građana Ministarstva uprave

Dana suglasnost primjenjuje se od trenutka predaje ovog zahtjeva. Suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti našoj obradi Vaših osobnih podataka. Ako opozovete danu suglasnost, Vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego šta je ona povučena. Imate pravo na pristup informacijama o obradama u svrhe za koje ste dali suglasnost te imate pravo i obvezu ispravka netočnih podataka. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete nas kontaktirati. Potpisom potvrđujete da ste upoznati sa našom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, koja je izrađena na temelju Opće Uredbe EU 2016/679, koja detaljno propisuje način obrade osobnih podataka.

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

 

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.