Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći

Fizičke osobe
Molim komisiju za socijalnu skrb Grada Rovinja - Rovigno da mi odobri jednokratnu novčanu pomoć i to iz sljedećih razloga

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o imovini:
  a) z.k. izvadak iz Zemljišno-knjižne službe Općinskog suda Rovinj
  b) prijepis posjedovnog lista u Katastru
 2. Odrezak mirovine za umirovljenike
 3. Uvjerenje o zaposlenju i prihodima obitelji ostvarenih u posljednja tri mjeseca, za sve zaposlene članove obitelji
 4. Uvjerenje o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, za sve nezaposlene članove obitelji
 5. Potvrdu o visini dohotka iz Ministarstva financija-Porezna uprava-Ispostava Rovinj (ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničke baze podataka)
 6. Uvjerenje ili potvrda o prijavi prebivališta za sve članove obitelji (koji moraju imati najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno( ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničke baze podataka)
 7. Rješenje o ostvarivanju prava pri Centru za socijalnu skrb Rovinj
 8. Rješenje ili potvrda o smještaju u Ustanove
 9. Ugovor o najmu stana (ovjeren kod javnog bilježnika)
 10. Liječnička potvrda o bolesti, invalidnosti i potrebi invalidskog pomagala
 11. Uvjerenje o statusu branitelja Domovinskog rata
 12. Dokaz o postojanju samohrane ili jednoroditeljske obitelji
 13. Preslika osobne iskaznice
 14. Isprintajte, potpišite i priložite izjavu i suglasnost koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)

 

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju–Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu utvrđivanja podataka za "Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći"

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.