Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za podmirenje troškova prehrane djeteta u osnovnoj školi

Fizičke osobe
% koji se traži od ukupnog iznosa troškova prehrane

Formulari

Obavijest: Molimo vas da ispunite sljedeće formulare i pošaljete ih u privitku dolje.

Priložiti sljedeću dokumentaciju:

NAPOMENA:
Za ostvarivanje prava na 50% subvencije troškova prehrane, zahtjevu treba priložiti
dokumentaciju pod rednim brojem: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12

Za ostvarivanje prava na 100% subvencije troškova prehrane, zahtjevu treba priložiti
dokumentaciju pod rednim brojem: 2 ili 3,4,11,12 (za točku 12. dovoljna je samo suglasnost bez izjave)

 1. Dokaz o imovini:
  a) z.k. izvadak iz Zemljišno-knjižne službe Općinskog suda Rovinj
  b) prijepis posjedovnog lista u Katastru
 2. Rješenje o ostvarivanju prava pri Centru za socijalnu skrb Rovinj
 3. Rješenje o ostvarivanju prava pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
 4. Uvjerenje ili potvrda o prijavi prebivališta za sve članove obitelji (najmanje 5 godina neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rovinja) ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme podatke dostupne iz elektroničke baze podataka
 5. Uvjerenje o zaposlenju i prihodima obitelji ostvarenih u posljednja tri mjeseca, za sve zaposlene članove obitelji
 6. Uvjerenje o nezaposlenosti sa Zavoda za zapošljavanje, za sve nezaposlene članove obitelji
 7. Potvrdu o visini dohotka iz Ministarstva financija-Porezna uprava-Ispostava Rovinj (ne prilaže stranka, podnositelj je suglasan da Grad Rovinj-Rovigno preuzme elektonički zapis Ministarstva financije
 8. Rješenje ili potvrdu Ministarstva obrane o ostvarivanju prava (branitelji)
 9. Dokaz o postojanju samohrane ili jednoroditeljske obitelji)
 10. Potvrde o pohađanju predškolske ustanove, osnovne škole, srednje škole ili fakulteta (za obitelji sa više djece)
 11. Potvrda škole o korištenju školske kuhinje
 12. Isprintajte, potpišite i priložite izjavu i suglasnost koju smo vam priložili iznad (vidi Formulare)

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje suglasnost Gradu Rovinju–Rovigno da prikuplja i obrađuje gore navedene osobne podatke u svrhu utvrđivanja podataka za "Zahtjev za podmirenje troškova prehrane djeteta u osnovnoj školi"

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti i na internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj-rovigno.hr.“

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
 • Nema privitaka.