Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za ishodovanje odobrenja za kupnju povlaštene parkirališne karte za iznajmljivače koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja smještaja isključivo izvan pješačke zone grada Rovinja-Rovigno

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Ovaj zahtjev vrijedi za parkiranje na otvorenim parkiralištima Cademia, Lamanova i Nogometno.

Korisnicima povlaštene parkirališne karte za iznajmljivače ne osiguravamo rezervirano parkirno mjesto.

GRAFIČKI PRIKAZ PARKIRALIŠTA POD NAPLATOM

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Dokaz o registraciji objekta odnosno rješenje nadležnog ureda o pružanju usluge smještaja u objektu.
  2. za fizičke osobe osobni dokument na uvid odnosno preslik obrtnice.
  3. za pravne osobe preslik izvoda iz sudskog registra.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Podnošenjem zahtjeva dajem svoju privolu da KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (voditelj obrade) u njemu navedene osobne podatke obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog zahtjeva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja zahtjeva o poslovnim odlukama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba i pohranjeni u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade. 

Podnositelj zahtjeva može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice www.komunalniservis.hr 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.