Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za odjavu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za nekretninu koja se trajno ne koristi

Fizičke osobe

Podnositelj ovog zahtjeva moli da se od datuma dostavljanja ovog zahtjeva obustavi isporuka usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. kopije računa za električnu energiju u zadnjih godinu dana ili dokaz o uklonjenom priključku za električnu energiju ako je izvršeno uklanjanje.
  2. kopije računa za pitku vodu u posljednjih godinu dana ili dokaz o uklonjenom priključku za pitku vodu ako je izvršeno uklanjanje.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

Napomena: Upoznat sam da davatelj usluge ima pravo izvršiti provjeru navoda za odjavom korištenja nekretnine te ako utvrdi suprotno navedenom u ovom zahtjevu, zaračunat će korisniku naknadu za period korištenja usluge od odjave do ponovnog zaduženja. Za takvo postupanje protivno Ugovoru, sukladno Odluci o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, propisano je plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 1.000,00 kn.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Podnošenjem zahtjeva dajem svoju privolu da KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (voditelj obrade) u njemu navedene osobne podatke obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog zahtjeva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja zahtjeva o poslovnim odlukama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba i pohranjeni u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade. 

Podnositelj zahtjeva može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice www.komunalniservis.hr 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.