Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za izmjenu cijene javne usluge tijekom privremene obustave obavljanja djelatnosti

Pravne osobe

OVAJ OBRAZAC POPUNJAVAJU SAMO KORISNICI KOJI NISU KUĆANSTVO

Molim da mi se u navedenom razdoblju privremene obustave obavljanja djelatnosti obračunava umanjena cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU) za smanjeni obračunski volumen te da mi se ne obračunava iznos cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ( C ).

 

upisati adresu obračunskog mjesta

Popis dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. Rješenje nadležnog suda, dokumentacija podnijeta Poreznoj upravi i sl.

___________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

Napomena: Ako korisnik usluge započne obavljati djelatnost prije termina iz ovog zahtjeva, a o time ne obavijesti davatelja usluge, kao i u slučaju da za vrijeme privremene obustave djelatnosti koristi javnu uslugu, smatra se da je postupio suprotno Ugovoru te će mu se obračunati isporučena usluga i ugovorna kazna.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Podnošenjem zahtjeva dajem svoju privolu da KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (voditelj obrade) u njemu navedene osobne podatke obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog zahtjeva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja zahtjeva o poslovnim odlukama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba i pohranjeni u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade. 

Podnositelj zahtjeva može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice www.komunalniservis.hr 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.