Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za sklapanje ugovora za korištenje prodajnog mjesta na prostoru D gradske tržnice u Rovinju

Pravne osobe

Zainteresiran sam za korištenje prodajnog mjesta na prostoru D gradske tržnice u Rovinju, te s toga podnosim ovaj zahtjev za sklapanje ugovora za korištenje prodajnog mjesta na prostoru gradske tržnice u Rovinju.

Popis obaveznih dokumenata koje je potrebno priložiti ispod (vidi privici):

  1. preslik obrtnice (za obrte)
  2. preslik izvoda iz sudskog registra nadležnog trgovačkog suda (za trgovačka društva)
  3. preslika uvjerenja nadležnog ureda državne uprave u jedinici lokalne samouprave (za OPG)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, predajom ovog digitalnog zahtjeva potvrđujem da su navedeni podaci u ovoj Izjavi točni i istiniti.

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Podnošenjem zahtjeva dajem svoju privolu da KOMUNALNI SERVIS d.o.o. (voditelj obrade) u njemu navedene osobne podatke obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog zahtjeva, u svrhu kontaktiranja i informiranja podnositelja zahtjeva o poslovnim odlukama KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..

Osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba i pohranjeni u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima i aktima Voditelja obrade. 

Podnositelj zahtjeva može se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njegovim osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem web stranice www.komunalniservis.hr 

_________________________________________________________________________________________________________________________

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.