Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za priključak

Pravne osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju pravne osobe, ako ste fizička osoba pristupite obrascu ovdje.

Temeljem članka 9. Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja - Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 12/20) podnosimo ZAHTJEV za priključenje građevine na javni sustav odvodnje Grada Rovinja.

Zahtjevu priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Građevinska dozvola (rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o izgrađenosti prije 1968. godine) – pravomoćna
  2. Izvadak iz zemljišne knjige (neslužbena verzija s interneta) – ne stariji od 6 mjeseci
  3. Kopija katastarskog plana (neslužbena verzija s interneta) – ne starija od 6 mjeseci
  4. Kopija računa za vodu na predmetnoj katastarskoj čestici (mora glasiti na podnosioca zahtjeva)
  5. Kopija osobne iskaznice podnosioca zahtjeva (ne pohranjuje se) 

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva podnošenjem ovog zahtjeva daje svoju suglasnost trgovačkom društvu ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. iz Rovinja, Novigradska ulica 1,  da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog zahtjeva i kontaktiranja, te eventualno izvršiti slobodan prijenos osobnih podataka podnositelja zahtjeva nadležnim tijelima nužnih za izvršenje i provedbu predmetnog zahtjeva. Ovaj zahtjev biti će zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjen na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama trgovačkog društva ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. iz Rovinja, Novigradska ulica 1 Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na www.odvodnjarovinj.hr

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.