Kako bismo vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, ova internetska stranica upotrebljava kolačiće (cookies). Nastavak služenja ovom internetskom stranicom znači da se slažete s upotrebom kolačića.


Više o kolačićima

Zahtjev za priključak

Fizičke osobe
Obavijest: Ovaj obrazac popunjavaju fizičke osobe, ako ste pravne osobe pristupite obrascu ovdje.

Temeljem članka 9. Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja - Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 09/11) podnosimo ZAHTJEV za priključenje građevine na javni sustav odvodnje Grada Rovinja.

Zahtjevu priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Građevinska dozvola – pravomoćna (ili uvjerenje o starosti građevine)  
  2. Izvadak iz zemljišne knjige (ne stariji od 6 mjeseci)  
  3. Kopija katastarskog plana (ne stariji od 6 mjeseci)  
  4. Zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađenog objekta  
  5. Kopija računa za vodu na predmetnoj k.č. (mora glasiti na podnosioca zahtjeva)  
  6. Kopija osobne iskaznice podnosioca zahtjeva (ne pohranjuje se)

„Zaštita osobnih podataka: Podnositelj zahtjeva podnošenjem ovog zahtjeva daje svoju suglasnost trgovačkom društvu ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. iz Rovinja, Novigradska ulica 1,  da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog zahtjeva i kontaktiranja, te eventualno izvršiti slobodan prijenos osobnih podataka podnositelja zahtjeva nadležnim tijelima nužnih za izvršenje i provedbu predmetnog zahtjeva. Ovaj zahtjev biti će zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjen na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama trgovačkog društva ODVODNJA ROVINJ – ROVIGNO d.o.o. iz Rovinja, Novigradska ulica 1 Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na www.odvodnjarovinj.hr

Privici:

Povuci i ispusti privitke ovdje

Potraži privitak na računalu
Lista privitaka
  • Nema privitaka.